CiN1 TeAm - Cracking Is Number 1

CiN1 TeAm - Cracking Is Number 1 (http://www.cin1team.biz/index.php)
-   Funny Story (http://www.cin1team.biz/forumdisplay.php?f=21)
-   -   Truyền cười B kp v cng (http://www.cin1team.biz/showthread.php?t=10259)

haiphongsao 26-10-2016 11:11 AM

Truyền cười B kp v cng
 
C 1 anh chng một hm đang đi nhặt l đ ống bơ th nhặt được 1 quyển b kp.

Nghi l v học thượng thừa nn anh ta giấu mang về nh đọc.

Trang 1 : Miu tả về v cng. C thể h mưa gọi gi. Độc bộ thin hạ. Đưa người ta ln đỉnh cao của v học.

Trang 2 : Cần phải tự cung mới c thể luyện

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ. Anh ta hạ quyết tm vung đao tự cung.

Xong việc anh nn đau đọc tiếp b kp

Trang 3 : .. khng tự cung cũng khng sao

Anh ta đin cuồng. Nổi lửa ln đốt ngay quyển b kp.

Khi sch chy gần hết. Trang cuối quyển b kp bay ra ,chng trai đưa mắt nhn

Trang cuối : Nếu đ tự cung th sau khi luyện thnh b kp của qu sẽ mọc lại


All times are GMT +8. The time now is 11:43 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.xx
Copyright ©2000 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Help
Licensed to: cin1team.biz